หลงไปในยุโรปที่ "บางกอก"

หลงไปในยุโรปที่ "บางกอก"

หลงไปในยุโรปที่ "บางกอก"
Like Tweet

เพราะความหลงใหลในเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบตึกฝรั่งที่วางตัวสง่าในมุมนั้นมุมนี้ของมหานคร ผมจึงเริ่มศึกษาและค้นพบว่า ตึกเหล่านี้ล้วนมีเรื่องราวที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างไทยและยุโรป

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ http://1081009.tourismthailand.org/review/view/7