ซาลาเปาวิกุล + ลานบ้านเขียวกับสาวเชอรี่ in New Year Trip 2009

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=numai-mai&month=05-02-2009&group=33&gblog=6

VIEW : 1,810 l TAG: เชียงใหม่,ดอยสะเก็ด,ซาลาเปาวิกุล,สุสานจีน,ลานบ้านเขียว,เซรามิค,