3. วัดใหม่ประชุมพล ปราสาทนครหลวง จ.อยุธยา

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=julamanee&month=28-05-2008&group=16&gblog=4

VIEW : 3,399 l TAG: นครหลวง,อยุธยา,พระพุทธทรงธรรม,พระเจ้าปราสาททอง,วัดใหม่ประชุมพล,ตำหนักนครหลวง,ศาลพระจันทร์ลอย