..เที่ยวเมืองปากน้ำโพ > บึงบอระเพ็ด > หอคอยชมวิว

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=janster&month=21-02-2009&group=4&gblog=17

VIEW : 1,495 l TAG: นครสรรค์,อำเภอเมือง,ร่างประทับเจ้าแม่กวนอิมด้วย,หอคอยชมวิว,ขับรถขึ้นเขา,บึงบอระเพ็ด,อุโมงปลา,การแห่มังกร,