วัดต้นแกว๋น วัดสวยงามเก่าแก่ของชาวล้านนา เชียงใหม่

URL : http://www.pantip.com/cafe/gallery/topic/G7004296/G7004296.html

VIEW : 992 l TAG: เชียงใหม่,หางดง,วัดต้นแกว๋น