ไปทำบุญวัดพระพุทธบาทน้ำพุ ตอนที่ 1

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=princesskanittakorn&month=02-10-2008&group=11&gblog=4

VIEW : 1,101 l TAG: เมืองลพบุรี,ลพบุรี,วัดพระพุทธบาทน้ำพุ