เที่ยววัดสวยๆ@อยุธยา

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=iamnuch&month=09-02-2009&group=14&gblog=5

VIEW : 1,593 l TAG: อยุธยา,วัดสุวรรณดาราราม,วัดท่าการ้อง,วัดกษัตราธิราช,วัดไชยวัฒนาราม,