หลวงพ่อแช่มวัดไชยธาราราม แวะสักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองที่เมืองฉลอง

URL : http://www.thetrippacker.com/th/destination/place/attraction/phuket-luang-pho-chaem-at-wat-chalong-temple

VIEW : 800 l TAG: หลวงพ่อแช่ม,วัดไชยธาราราม,วัดฉลอง,จังหวัดภูเก็ต,หลวงพ่อแช่มแห่งวัดไชยธาราราม,