เที่ยวชุมพร ตอน โรงคั่วกาแฟ Coffee Bar 99

URL : http://www.horizoncafe.com/board2/view.php?qID=53

VIEW : 2,244 l TAG: ตำบลท่าตะเภา,อำเภอเมืองชุมพร,จังหวัดชุมพร,เที่ยวชุมพร,โรงคั่วกาแฟ Coffee Bar 99,อาหารเช้าชุมพร