แวะ..ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

URL : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naru-nok&month=28-08-2009&group=8&gblog=4

VIEW : 6,139 l TAG: ชลบุรี,พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ,หาดบางแสน,