16 - 18 ธ.ค. 59

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณพื้นที่อื่นๆ จังหวัดกรุงเทพฯ

3 - 11 ธ.ค. 59

Chiang Mai Design Week 2016

ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และTCDC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

19 - 20 ก.ค. 59

ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

ถนนรอบทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

15 มิ.ย. - 15 ส.ค. 59

AMAZING THAILAND GRAND SALE 2016

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพฯ

27 - 28 ก.พ. 59

ดอกเมย์เมียวบาน ณ ลานปาย แม่ฮ่องสอน

Romance Farm อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน