1 - 30 มิ.ย. 60

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60

เทศกาลกินปลา "ปลากะพงยักษ์ของเมืองแปดริ้ว"

ณ ร้านอาหารในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเครื่องหมายปลากะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2 - 6 มิ.ย. 60

วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด

ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดตราด

3 - 11 มิ.ย. 60

งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560

ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

18 มิ.ย. 60

Andaman Trial Phuket

หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต