1 ส.ค. - 30 ก.ย. 60

มหัศจรรย์กุ้งเดินขบวน

แก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

1 - 31 ส.ค. 60

งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

13 - 20 ส.ค. 60

กิจกรรมการแข่งจักรยานทางไกล TOUR DE ANDAMAN

เส้นทางจังหวัด ภูเก็ต- พังงา-กระบี่-สตูล และสิ้นสุดที่ จังหวัดตรัง

19 ส.ค. 60

มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

12 - 13 ส.ค. 60

คาราวานรถยนต์ สิงหา-พาแม่เที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสระบุรี