1 - 31 ต.ค. 60

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด

ณ วัดดอยกองมูในวันออกพรรษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 - 31 ต.ค. 60

ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย

ณ เขตเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 - 31 ต.ค. 60

มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30

ณ ลานม่วนใจ๋ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

1 - 5 ต.ค. 60

ประเพณีบุญแห่กระธูป

ณ สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1 - 31 ต.ค. 60

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉาย

ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จังหวัดสระบุรี