28 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย