11 - 13 พ.ค. 60

งานบุญเดือนหก และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ปี 2560

ลานเอนกประสงค์ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ต้าบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดเลย

1 พ.ย. 59 - 31 ม.ค. 60

เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ

ลานต้นคริสต์มาส อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย จังหวัดเลย

1 - 31 ต.ค. 59

งานประเพณีชักพระ

ณ สนามช้างโรงแรมวังใต้ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

6 - 8 ก.ค. 59

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จังหวัดเลย

26 - 28 มิ.ย. 58

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย