19 - 23 ก.ย. 60

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560

ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร จังหวัดเพชรบูรณ์