29 ธ.ค. 59 - 31 ม.ค. 60

เชียงรายดอกไม้งามและดนตรีในสวน

สวนสาธารณะกลางเมืองเชียงราย (สวนตุงและโคม) จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1 พ.ย. 59 - 31 มี.ค. 60

งานสตรอเบอรี่

เชียงใหม่ เชียงราย น่าน อุทัยธานี จังหวัดเชียงใหม่

28 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60

งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

10 - 12 มิ.ย. 59

วัยเก๋าเอ้าท์ติ้ง ท่องถิ่นเชียงราย-พะเยา

กองตลาดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

10 - 14 ก.พ. 59

"SINGHA PARK CHIANG RAI BALLOON FIESTA"

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จังหวัดเชียงราย