1 - 31 ต.ค. 59

งานประเพณีชักพระ

ณ สนามช้างโรงแรมวังใต้ และริมเขื่อนแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี