24 - 26 มิ.ย. 60

งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน

หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย บริเวณถนนพระแก้วอาสา และบริเวณวัดโพนชัย จังหวัดเลย

26 - 28 มิ.ย. 58

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย