26 - 30 พ.ค. 60

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

สนามกีฬาตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง