10 พ.ค. 60

ล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา

วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จัหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

10 - 12 มิ.ย. 59

วัยเก๋าเอ้าท์ติ้ง ท่องถิ่นเชียงราย-พะเยา

กองตลาดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

10 - 14 ก.พ. 59

ร่วมกิจกรรมเดือนแห่งความรักประจำปี 2559 ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

หุบเขาบ้านห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย