25 - 27 ส.ค. 60

เทศกาลอาหารหัวหิน

สวนหลวงราชินี 19 ไร่ (ฝั่งทะเล) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 - 30 มิ.ย. 60

เทศกาลอาหารสองทะเล

สระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา

25 มิ.ย. 60

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้าหลังสวน-เกาะพิทักษ์ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

26 - 30 พ.ค. 60

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

สนามกีฬาตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

17 - 21 มี.ค. 60

งานเปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2560

ริมชายทะเลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร