17 - 18 เม.ย. 60

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน

ชายหาดแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี

15 ต.ค. 59

งานประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย,ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

20 - 22 มี.ค. 58

Pattaya Music Festival 2015 20 -22 มี.ค. 58

ถนนสายชายหาด แหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี