19 ส.ค. 60

มหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี

ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1 ธ.ค. 59 - 28 ก.พ. 60

ทิวลิปบานที่แรกในเชียงใหม่.. ที่งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16 - 18 ธ.ค. 59

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน

บริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณพื้นที่อื่นๆ จังหวัดกรุงเทพฯ

13 - 15 พ.ย. 59

เทศกาลยี่เป็ง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

26 ก.พ. - 1 มี.ค. 59

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภูษา ราชินี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่