บล็อกเกอร์รีวิว

ศิลปะบนผืนผ้าทอไทลื้อ

สว่าง

สว่าง

เชียงของ 9 ก.ย. 2559

 

การแสดงของไทลื้อ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

 

ไทลื้อเป็นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่มีความโดดเด่นด้วยผ้าฝ้ายที่มีลักษณะเฉพาะด้วยการทอผ้าเป็นลวดลายอันวิจิตรทรงคุณค่าในศิลปะแบบไทลื้อ ที่สืบทอดกันมาช้านาน

 

 

การกวงฝ้าย เพื่อเก็บเป็นเส้นด้าย

 

 

การปั่นฝ้ายไทลื้อแบบโบราณ

 

แม้นว่าปัจจุบันหลายสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลก ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน ทำให้มรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในอดีตหลายอย่างถูกกลืนหาย แต่ทว่าวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ที่บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ยังไม่หมุนไปตามกาลเวลาทั้งหมด สภาพบ้านเรือนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้าง แต่ภาพแม่อุ้ยคนไทลื้อนั่งกระตุกกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านยังพอมีให้เห็น ชาวไทลื้อที่นี่ยังคงมีการปั่นฝ้าย ทอฝ้า ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือในแบบสมัยก่อน ซึ่งในอดีตคนไทลื้อมีการปลูกฝ้ายเพื่อไว้ทอผ้าสวมใส่เองอยู่แล้ว โดยการนำดอกฝ้ายมา ผ่านกระบวนการขั้นตอนจนออกมาเป็นเส้นด้าย สร้างสีสันโดยการนำวัสดุธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น เช่นเปลือกขนุน เม็ดตับหมาก เปลือกมะม่วง แล้วนำไปถักทอบรรจงสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าด้วยหูกหรือกี่กระตุก ทั้งหมดเป็นกระบวนการผลิตผ้าที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆ ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก 

 

 

 

หนุ่มสาวไทลื้อปัจจุบัน

 

 นอกจากกรรมวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม ผ้าทอไทลื้อยังมีลักษณะเด่นตรงที่ลวดลายเส้นด้ายที่ปักลงบนผืนผ้า มีความละเอียดประณีตงดงามล้วนมีคุณค่าและความหมาย เช่น ผ้าทอลายน้ำไหล ซึ่งถือเป็นผ้าทอลายดั้งเดิมที่มีลวดลายลักษณะคล้ายคลื่นน้ำ แสดงถึงการรำลึกเมื่อครั้งที่ คนไทลื้อได้อพยพมาจากเขตสิบสองปันนามาตามลำน้ำโขงผ่านกระแสน้ำที่ไหลคดเคี้ยว จนกลายมาเป็นลวดลาย ”ผ้าทอลายน้ำไหล” ผ้าแต่ละผืนจะต้องใช้เวลาทอหลายวัน คนทอผ้าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจศิลปะการเลือกสีในเส้นด้าย ผสมผสานกับทักษะในการทอผ้าให้ออกมาเป็นลวดลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาถึงลูกหลานไทลื้อรุ่นต่อไป

 

บล็อกเกอร์รีวิวแนะนำ

BACKPACK เมืองจันท์ใครว่าเด็ดแค่ผลไม้! ทะเล น้ำตก กับเงิน830 บาท 2วัน1คืน

ทริปนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนเดินทางเท่านั้น ในหัวคิดแค่ว่าเที่ยวไหนก็ได้ ขอสักที่ทีเถอะ      คิ ด ไ ป คิ ด ม า      ...

5 ก.ย. 2559

เที่ยว “Low Season” มันจะดีหรือ

“Low Season” เป็นประโยคติดปากที่มักเรียกช่วงที่ไม่น่าไปของสถานที่เที่ยวนั้นๆ หลายคนจินตนาการไปก่อนว่ามันคงไม่ค่อยสวย ไม่มีอะไรให้ดู ไม่มีค...

9 ก.ย. 2559

ชมทะเลหมอก ชิมน้ำใจที่เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สันแนวเขาสลับซ้อนขั้นด้วยม่านปลายหมอกแห่งเขาพะเนินทุ่ง อันดับที่ 20 คือตัวเลขของลำดับความนิยมในหมู่อุทยานแห่งชาติในไทยด้วยกันที่มีต่อ "อุทยานแ...

8 ก.ย. 2559

“ท่าอุเทน”ดินแดนแห่งอรุณรุ่ง

คุณเคยมีประสบการณ์ ในการเดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่ชัด ไม่มีการวางแผน ไม่มีความคาดหวัง อะไรไว้ก่อน ไหมครับ ซึ่งมันสามารถสร้างความตื่น...

8 ก.ย. 2559