ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด

1 - 31 ต.ค. 60

ชมขบวนแห่จองพาราหรือ ปราสาทไม้จำลอง ประดับด้วยกระดาษสีต่าง หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม การประกวดจองพารา ประกวดการฟ้อนนกกิ่งกะลา รำโตสัตว์สองเท้า สี่เท้าในวรรณคดี พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดดอยกองมูในวันออกพรรษา

 

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เบอร์โทร+66 5361 2982-3