ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย

ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย

1 - 31 ต.ค. 60

กิจกรรมขบวนแห่จองพารา ปราสาทไม้จำลอง ประดับด้วยกระดาษสีต่าง หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลปายทุกวันกิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง กาดหลู่

 

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน เบอร์โทร+66 5361 2982-3