มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30

มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30

1 - 31 ต.ค. 60

การออกร้านจำหน่ายอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม สาธิตการทำอาหาร แกะสลักผักผลไม้ การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

 

ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5321 3695, 08 1531 5810