ประเพณีบุญแห่กระธูป

ประเพณีบุญแห่กระธูป

1 - 5 ต.ค. 60

ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่ การประกวดกระธูปสวยงาม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน มหรสพสมโภชกลางคืน

 

อำเภอหนองบัวแดง โทรศัพท์ 0 4487 2123