ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉาย

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉาย

1 - 31 ต.ค. 60

ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ,ขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การประกวดทำข้าวต้มลูกโยน และร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน

 

วัดพระพุทธฉาย ๐๘๗ – ๙๙๖๑๐๘๕ ททท.สำนักงานลพบุรี ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗