งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

1 - 31 ต.ค. 60

การประกวดพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ททท. สำนักงานลพบุรี เบอร์โทร+66 3642 2768-9