ประเพณีตักบาตรเขาพระงามเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเขาพระงามเทโวโรหณะ

1 - 31 ต.ค. 60

ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ,ร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ,การแสดงศิลปวัฒนธรรม นมัสการหลวงพ่อใหญ่

 

เทศบาลตำบลเขาพระงาม โทร. 036 487372 ต่อ 0014