เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาเรดาร์ อำเภอบางสะพานน้อย

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาเรดาร์ อำเภอบางสะพานน้อย

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60

ฤดูเหยี่ยวอพยพดูเหยี่ยวและนกนานาชนิดกับจุดดูเหยี่ยวอพยพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช โทรศัพท์ 0 3269 4619 ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย โทรศัพท์ 0 3269 91