การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี

1 - 30 ต.ค. 60

การแข่งขันเรือยาว ขนาด 7 ฝีพาย ขนาด 23 ฝีพาย และขนาด 30 ฝีพาย การแสดงกองเชียร์นักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแสดงภาคกลาง การแข่งขันโล้กระทะของเด็ก

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3240 0794