งานลากพระแข่งเรือเพรียวปากพนัง

งานลากพระแข่งเรือเพรียวปากพนัง

6 - 8 ต.ค. 60

ชุมนุมเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

 

เทศบาลเมืองปากพนัง โทรศัพท์ 0 7551 7266,517630