เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ

1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60

กิจกรรมที่น่าในใจมากมาย เช่น การนับเหยี่ยวอพยพย้ายถิ่น นิทรรศการกาลนกเหยี่ยว และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูนกเบื้องต้น.

 

ททท. สำนักงานชุมพร เบอร์โทร +66 7750 1831-2 , +66 7750 2775-6