ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2560

ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2560

30 ก.ย. - 9 ต.ค. 60

ไหว้เจ้า 9 ศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล จำหน่ายอาหารเจหลากหลายชนิดกว่า 50 ร้าน ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

 

เทศบาลนครสมุทรสาคร โทรศัทพ์ 0 3441 1208 , 0 3441 3853

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE