งานสารทไทย กล้วยไข่ เมืองกำแพง

งานสารทไทย กล้วยไข่ เมืองกำแพง

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 60

ชมการประกวดกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ชมการแข่งขันกวนกระยาสารท กวนข้าวทิพย์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าแถว ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการแสดงมหรสพ

 

สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0 5570 5004 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 0 5570 5011

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE