งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม

งานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม

1 - 31 ส.ค. 60

ชมขบวนแห่ผ้าไหมแพรวา การประกวดผ้าไหมแพรวา การจัดแสดงการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงโปงลางและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานปกครอง) โทร. 043-811213 ต่อ 10

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE