กิจกรรมการแข่งจักรยานทางไกล TOUR DE ANDAMAN

กิจกรรมการแข่งจักรยานทางไกล TOUR DE ANDAMAN

13 - 20 ส.ค. 60

กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวทางไกล (Touring) เพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวอันดามัน และ การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกล (Racing) เส้นทาง 5 จังหวัดภาคใต้

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-217054

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE