เทศกาลอาหารหัวหิน

เทศกาลอาหารหัวหิน

25 - 27 ส.ค. 60

จำหน่ายอาหารจากร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในหัวหินและอำเภอชะอำ แสดงการทำอาหารเด่นของพื้นที่ การประกวดแกะสลักน้ำแข็ง ชมการแสดงดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหัวหิน โทรศัพท์ 0 3253 2433 ต่อ 100

1 - 30 ก.ย. 60 KRABI ADVENTURE RACE