เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่ง ลำน้ำเข็ก

เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่ง ลำน้ำเข็ก

1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60

กิจกรรมนั่งเรือยางล่องแก่งระยะทาง 8 กิโลเมตร ผ่าน 18 แก่ง

ชมรมล่องเเก่งพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5529 3338

 

 

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017