เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

1 - 30 มิ.ย. 60

ชมขบวนหุ่นผีเสื้อที่สวยงามของแต่ละตำบลนำชมผีเสื้อหลากหลายชนิดหลายสายพันธ์มากกว่า 400 ชนิด การแสดงสินค้า OTOP ของชุมชน การแสดงศิลปะ ดนตรี และกีฬา การนำชมแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทรศัพท์ 0 3724 6100 ททท. สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 0 3731 2282

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket