เทศกาลกินปลา "ปลากะพงยักษ์ของเมืองแปดริ้ว"

เทศกาลกินปลา "ปลากะพงยักษ์ของเมืองแปดริ้ว"

15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 60

เพื่อประชาสัมพันธ์ปลากะพงให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ททท. สานักงานฉะเชิงเทรา โทร. 038-655420

 

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017