งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560

งานมหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560

3 - 11 มิ.ย. 60

การออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน เช่น Fruit Shopping จำหน่ายผลไม้แปรรูป Fruit Farming จำหน่ายผลไม้สด Fruit Learning จัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร

ททท. สานักงานระยอง โทร. 038-655420-1 , 038-664585

 

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket