Andaman Trial Phuket

Andaman Trial Phuket

18 มิ.ย. 60

การแข่งขันบนเส้นทางวิ่งเทรลเพื่อชมวิถีพื้นเมือง ขึ้นและลงเขาระยะทางรวม 5.5 กิโลเมตร และชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนยามเช้า

ททท. สานักงานภูเก็ต โทร. 076-211036, 076-212213

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket