เทศกาลอาหารสองทะเล

เทศกาลอาหารสองทะเล

1 - 30 มิ.ย. 60

การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลา

เทศบาลนครสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 1387, 0 7431 1015

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket