งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

25 มิ.ย. 60

การแข่งขันการวิ่งมินิมาราธอน แบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ 1. การวิ่ง 14 กิโลเมตร 2. การวิ่งฟันรัน 3 กิโลเมตร

ททท. สานักงานชุมพร โทร. 077-501831-2, 077-502755-6

 

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket