เทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ

เทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ

17 - 19 มิ.ย. 60

การแข่งขันจักรยานแรลลี่ นั่งรถรางเที่ยวชมเกาะ การทากิจกรรม CSR และการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้

ททท. สานักงานหาดใหญ่ โทร. 074-231055

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket