งานของดีเมืองกุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย

งานของดีเมืองกุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย

16 - 25 มิ.ย. 60

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเพลงส่งดินสู่ดาว การแข่งขันส้มตำประกอบลีลา การออกบูธจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานราชการ โรงงาน นิทรรศการ สินค้า OTOP อาหาร และเครื่องดื่ม ชมนิทรรศการ และมอบรางวัลเทพีประจำวัน

ททท. สานักงานประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-513885

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket