มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

16 - 18 มิ.ย. 60

งานมหกรรมท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสาหรับครอบครัว และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ

ททท. สานักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 02-762720-1

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket